Rubriek: Talent & Co.ach

In deze eerste editie van Talent & Co.ach: afstudeerder Thijs en HR-manager Margot. Met wat hij zelf “een supermooie opdracht” noemt, rondt Thijs bij Hencon zijn 4-jarige hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde af. In 5 maanden maakte hij een rapport en advies over hoe wij de veiligheid van onze werknemers kunnen waarborgen bij de elektrificatie van onze voertuigen. Want de vraag naar E-voertuigen neemt toe, net als de complexiteit van de functies. En dat vraagt steeds hogere voltages.

De elektrisch aangedreven voertuigen die Hencon tot nu toe ontwikkelde voor de aluminiumindustrie draaien op max. 100 Volt. “Daarvoor hadden we uiteraard alle kennis, certificaten en faciliteiten op orde volgens de kwaliteitsnormen: veiligheid van onze medewerkers staat op 1”, vertelt Margot Lamers, HR-manager. Nu doet de alsmaar groeiende focus op duurzaamheid de vraag naar complexere E-voertuigen toenemen. Met functies die hogere voltages vragen.

Van 100 naar 700 Volt

Een van Hencons grootste opdrachtgevers, ging een half jaar geleden met ons de uitdaging aan om voertuigen met zwaardere functionaliteiten en een langere rijcyclus te elektrificeren. Thijs: “Dan heb je het ineens over systemen die werken op 700 Volt batterijen. Qua veiligheid vereist dat andere kennis en middelen. Het was mijn taak om uit te zoeken hoe we de veiligheid gaan borgen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.”

Perfecte match van veiligheidskunde, ARBO en strategische kennisoverdracht

Juist die continuïteit maakte de match tussen praktijkcoach Margot en stagiair Thijs zo interessant. Margot: “Thijs’ onderzoek heeft direct invloed op de naleving van de Arbowet. En het betreft bovendien een groot, actueel HR-vraagstuk: hoe je kennis binnen je organisatie implementeert, overdraagt en behoudt. Kennisoverdracht tussen collega’s – denk aan kennis over je klanten, hun processen en de projecten die er lopen – maar ook kennis over veilig werken. Die mag niet de deur uitlopen als een medewerker vertrekt.”

Even een stukje veiligheidskunde

Om je een beeld te geven van Thijs’ werk:

  • Met een kennisportfolio bracht hij in beeld welke kennis Hencon al in huis had en welke ze nog tekort kwam;
  • Hij maakte een Legal Register, waarin Hencon bijhoudt aan welke normen ze voldoen en welke nog werk behoeven. Thijs: “Neem voorschriften voor gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en werkplaatsinrichting, maar ook scholing van personen in kritieke functies, die kennis moeten hebben die van cruciaal belang is voor de veiligheid. ”
  • Hij schreef een advies hoe Hencon aan de norm kon voldoen en maakte een taakverdeling.

Student in the lead

In het hele project had Thijs de voortrekkersrol. Margot: “In het begin hadden we elke week overleg. Wat ga je doen en wanneer, hoe definiëren we de opdracht, wie haak je aan? Ik heb hem geïntroduceerd bij de juiste mensen en al gauw was hij zelfstandig. We sparden over de kritische functies en kennisoverdracht, maar hij was in de lead bij dit project.” Thijs: “Ik vormde de projectgroep met daarin de Teamleider Elektro-enginering, de Directeur Techniek , Hoofd BHV, de Preventiemedewerker en HR Manager (Margot). Ik hield de boel draaiende, zorgde dat de taken werden opgepakt, dat soort dingen. Daar heb ik denk ik  het meeste van geleerd.”

Wederzijdse lessen

Een waardevolle les die Thijs leerde van Margot? “Dat ik sterk in mijn schoenen moet blijven staan. Ik weet waar ik over praat, dus mag ik mijn standpunten laten gelden. Ook aan een tafel met managers en directie.” Een slimme coach leert van de talenten die hij of zij begeleidt. “Ik kan nog wel eens ongeduldig zijn, want we moeten door. De rust die Thijs steeds bewaart is een verademing.”

In afwachting van zijn eindbeoordeling is Thijs al aangenomen voor zijn eerste functie. Het is gelijk een pittige: veiligheidscoördinator bij GGNet. “Een slimme zet van GGNet als je het mij vraagt”, aldus een trotse Margot.